پرستار کودک

پرستار کودک بنا بر سن کودک و شرایط او و همچنین تعداد ساعاتی که در کنار کودک حضور دارد، خدمات گوناگونی ارائه می دهد. پرستار کودک به ساعاتی که در کنار کودک می گذراند به چشم حرفه خود نگاه می کند و کیفیت این وقت گذراندن بسیار بالاتر از سایر افراد خانواده است. به طور مثال شیوه بازی کردن و نوع بازی های یک پرستار با کودک بسیار متفاوت با دیگران است و به رشد و پویایی فرزند کمک بسیار می کند.

بهره بردن از خدمات پرستار برای کودک، در بسیاری از مواقع توسط شاغلین و کسانی که در سطوح بالا در حال تحصیل هستند، درخواست می گردد ولی در بسیاری از مواقع پدر و مادر به صورت خود خواسته تصمیم می گیرند تا از حدمات پرستار برای کودکشان استفاده کنند تا هم انرژی بیشتری برای زمان هایی که با فرزندشان می گذرانند داشته باشند و هم فرزندشان از مزایای استفاده از یک پرستار متخصص در طول شبانه روز بهره ببرند.

پرستاری که از نوزاد چند ماهه نگهداری می کند، اموری مانند تعویض پوشک، استحمام و غذا دادن به نوزاد را نیز بر عهده دارد. کودکی که پیش از سن مدرسه است نیاز به همراهی در وقت غذا خوردن و سرگرم کردن و همراهی در زمان آموزش مناسب دارد. کودکی که در سنین مدرسه رفتن است نیاز به نظارت بر انجام فعالیت های درسی اش دارد. هر بازه سنی نیازمند فعالیت ها و مراقبت های ویژه خود است که پرستار باید به تمامی آن ها اشراف کامل داشته باشد.

پرستار کودک نیازمند به داشتن دانش نگهداری از کودکان و مهارت های ویژه رفتاری در کنار آن است. همچنین صبر و حوصله، داشتن علاقه به کودکان و خصایص اخلاقی مطلوب برای تعامل با آنان، ویژگی های دیگر پرستار کودک است که در زمان استخدام در مراکز خدمات پرستاری مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. نخستین حسی که پرستار کودک باید به خوبی به فرزند انتقال دهد، حس امنیت در نبود همراهی پدر و مادر است. از آن جایی که این بازه سنی، اهمیت و تأثیر بسیاری بر سراسر زندگی فرزند خواهد داشت، لازم است تا نهایت دقت در به کار گیری از شخص دیگری برای پرستاری از کودک صورت گیرد.

این مجموعه دارای مجرب ترین و متعهد ترین پرستاران کودک می باشد که در کنار بهره گیری از دانش روز ارتباط با کودک، از تجربه خویش در این زمینه استفاده کرده و بهترین خدمات را به فرزندان دلبند شما ارائه خواهند کرد.