پرستار سالمند ساعتی

خدمات از پرستار سالمند به صورت ساعتی برای زمان هایی در خواست می شود که خانواده فرد سالمند، به دلیل مشغله های کاری، تحصیلی یا مواردی از این دست، نمی توانند در کنار او باشند. برخی از مراکز خدمات پرستار سالمند به صورت ساعتی یک بازه حداقلی مانند 8 ساعت دارند و برخی مراکز، محدودیتی برای حداقل ساعات خدمات ندارند.

پرستار سالمند به صورت ساعتی باید ویژگی هایی داشته باشد که لازمه نوع کارش است. پرستاری که به صورت ساعتی استخدام شده است، باید رأس ساعت مقرر به محل رسیده و تأخیر نداشته باشد. در زمان محدودی که دارد وظایف محول شده به او را به نحو احسن انجام داده و بعد موکول نکند. پرستاری که به صورت ساعتی استخدام شده، در طول مدتی کوتاهی که در کنار سالمند است باید بتواند با او ارتباط گرمی برقرار کند و اعتماد سازی انجام دهد. پرستار باید بتواند ساعات دلپذیری را برای سالمند ایجاد نماید و به او احساس امنیت بدهد.

برخی از خانواده ها نیز از خدمات سالمند ساعتی به دلیل حضور نداشتن در کنار سالمند و مشغله استفاده نمی کنند، بلکه چه بسا در خانه حضور داشته باشند ولی بخواهند از خدمات تخصصی برای سالمند خود بهره ببرند. این خدمات شامل موارد زیر می شود:

استفاده از خدمات فیزیوتراپی، تزریقات یا سرم وصل کردن برای سالمند، استحمام سالمند و انجام نظافت شخصی، بردن سالمند برای قدم زدن و تمرین فعالیت های حرکتی مناسب با شرایط سالمند، وقت گذراندن و مصاحبت با شخص سالمند و کمک به روحیه او و مواردی از این دست که به بهبود شرایط جسمی و روحی او منجر می شود.

به جز مواردی که پرستاری و نگهداری از سالمند در منزل انجام می گیرد، یکی دیگر از مواردی که از این خدمات ساعتی استفاده می گردد، برای مراقبت و همراهی سالمند در بیمارستان و در شرایط بستری می باشد. ممکن است اطرافیان سالمند توان حضور در بیمارستان را نداشته باشند، یا مهارت کافی پزشکی برای مراقبت های ویژه از او را نداشته باشند، یا ممکن است قدرت انجام امور شخصی سالمند را از نظر جسمی نداشته باشند.

تعرفه استفاده از خدمات پرستار به صورت ساعتی به موارد متعددی بستگی دارد مانند تعداد ساعات، وظایف مورد درخواست، شرایط جسمی و روحی سالمند، مهارت ها و تخصص مورد درخواست و بسیاری از موارد دیگر در زمان ثبت درخواست تعیین می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط، با همکاران ما در این مرکز تماس حاصل بفرمایید.