پرستار در منزل

پرستار در منزل وظیفه ارائه خدمات پزشکی را بر عهده دارد. بسیاری از افراد به دلیل بیماری یا آسیب دیدگی، نیاز به بستری شدن و رسیدگی پزشکی دارند. پشت سر گذاشتن یک جراحی نیز می تواند دلیل بستری شدن باشد. در بسیاری از موارد، امکان ادامه درمان شخص در منزل وجود داشته و تنها نیاز به مهارت های پزشکی می باشد. در چنین مواردی از خدمات پرستار در منزل استفاده می گردد.

رسیدگی به بیمار در منزل توسط پرستار مجرب و دوره دیده، مزایای متعددی دارد که شامل این موارد می شود: هزینه نگهداری از بیمار در بیمارستان، به دلیل استفاده از تخت، اتاق، خدمات پزشکی و شخصی، پرسنل بیمارستان و … بیشتر از استخدام پرستار در منزل می باشد. بیمار در منزل احساس در خانه بودن و امنیت کرده و راحتی روانی بیشتری دارد که منجر به پیشرفت در درمان او نیز می گردد. در منزل از افراد خانواده خود دور نیست و احساس دلتنگی نمی کند.

پرستار در منزل می تواند خدمات گوناگونی ارائه نماید مانند: انجام تزریقات و سرم برای بیمار، مشاهده و ثبت علائم بیماری و بهبود بیمار به صورت مرتب، شستشوی زخم ها و ضدعفونی کردن آن ها، تعویض پانسمان، فیزیوتراپی و خدمات حرکتی، مراقبت از بیماران مبتلا به زخم بستر و مواردی مانند آن.

پرستار در منزل می تواند امور دیگری مانند طبخ غذای مناسب، کمک در امور شخصی، استحمام و … را نیز بر عهده بگیرد که برای این گزینه، باید در مرکز خدماتی، در زمان ثبت تقاضا برای پرستار در منزل ، از سوی بستگان بیمار درخواست گردد.

پرستاری در منزل علاوه بر بیماران شامل پرستاری از کودک و سالمندان نیز می باشد. کودکان و سالمندان دو گروه سنی آسیب پذیر هستند که نیازمند مراقبت های ویژه ای هستند. بسیاری افراد نمی توانند در تمام طول روز در کنار افراد سالمند یا کودک خانواده باشند و پرستار در منزل استخدام می کنند. نوع ارتباطی که پرستار با کودک یا سالمند برقرار می کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر کودک یا سالمند دچار بیماری یا آسیب دیدگی باشند، حساسیت های بیشتری وجود دارد و امور پزشکی باید با ایجاد احساس امنیت و آرامش همراه باشد.

وجود یک مرکز پشتیبانی برای اعزام پرستار به منزل، می تواند باعث اطمینان افراد و خانواده ها گردد. همچنین مرکز خدمات همواره پاسخگوی مراجعین بوده و بر کم و کیف خدمات پرستاران خود نظارت می کند. پرستاران این مرکز همگی از تجربه، دانش و مهارت کافی برخوردار می باشند.