مراقبت از بیمار در بیمارستان

همراهی و مراقبت از بیمار در بیمارستان، یکی از ملزومات بستری در این مکان است. بیمارستان از تعداد محدودی پرسنل برخوردار است که در زمان های مقرر و به دفعات به بیماران سرکشی می کنند ولی در تمام وقت حضور ندارند و بخشی از امور مراقبتی بیمار را به فردی که او را همراهی می کند، می سپارند. برای همین ضروری است تا بیمار همراه داشته باشد. در بسیاری از موارد، خانواده، بستگان و یکی از دوستان فرد بیمار او را در این مکان همراهی کرده و از او مراقبت می کنند. ولی مواردی نیز وجود دارد که امکان همراهی هیچ کدام از نزدیکان شخص بیمار وجود ندارد و نیاز به استفاده از خدمات تخصصی مراقبت از بیمار در بیمارستان می باشد.

بسیاری از افراد شاغل هستند و نمی توانند در روزهای متوالی از کار خود مرخصی بگیرند یا دور باشند. یا برخی از افراد به دلایل مسائل شخصی نمی توانند در بیمارستان حاضر شوند. این افراد برای مراقبت از بیمار در بیمارستان از خدماتی که مراکز خدمات پرستاری ارائه می دهند استفاده می کنند. مراکز خدمات پرستاری به دلیل داشتن یک پشتیبانی معتبر برای معرفی افراد قابل اعتماد و متخصص، بسیار سودمند هستند.

پرستاری که برای مراقبت از بیمار به بیمارستان اعزام می شود، خدمات متعددی ارائه می دهد که شامل این موارد می شوند: کنترل مدام بیمار و روند درمان او، دادن داروهای مناسب به بیمار در زمان معین، نظارت بر سرم، آنژیوکت و دوز مناسب تزریقات، همراهی و کمک به غذا خوردن بیمار و نظافت شخصی و استفاده از سرویس بهداشتی، تعویض سوند و درن، کمک کردن به حرکت فرد در صورت تجویز و توصیه پزشک به حرکت کردن بیمار، ایجاد احساس آرامش و امنیت در بیمار، روحیه دادن به بیمار و مراقبت از روان او، توجه به شرایط استاندارد محیط و اتاق، مانند نور کافی، سرما یا گرمای مناسب و مواردی از این دست.

پرستار با داشتن مهارت در امور پزشکی مانند آشنا بودن به علائم حیاتی و شاخص های سلامت، مراقبت را در سطح بالای کیفی نگه می دارد و مزیت بزرگی برای بیمار و خانواده او به حساب می آید. پرستار باید قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد، در خدمات رسانی سرعت مطلوب و مناسبی داشته باشد و به خانواده بیمار اطلاع رسانی درست و به موقع انجام دهد. برای دریافت خدمات مراقبت از بیمار در بیمارستان توسط افراد مجرب و متخصص، با همکاران ما در این مجموعه تماس حاصل بفرمایید.