نگهداری از سالمندان و کودکان

نگهداری از سالمندان و کودکان، یکی از خدمات این مجموعه می باشد که توسط پرستاران با سابقه و ماهر انجام می گیرد. نگهداری از سالمندان و کودکان نیازمند حضور مستمر یکی دیگر از افراد بزرگسال خانواده می باشد. کودکان و سالمندان به اقتضای شرایطی که دارند، توان مراقبت از خود به تنهایی را نداشته و در نبود همراهان ممکن است دچار مشکل های جدی شوند.

از آن سو بسیاری از افراد خانواده درگیر زندگی پر مشغله امروزه هستند و فعالیت های شغلی و تحصیلی مانع حضور مداوم آن ها در خانه به همراه سالمندان و کودکان می شود. در چنین شرایطی به کار گرفتن پرستار واجد الشرایط و حاذق می تواند کاربردی و سودمند باشد.

نگهداری و پرستاری از سالمندان درجات متفاوتی دارد که هر کدام نیازمند پرستار مخصوص به خود می باشد. در مواردی سالمند عزیز سلامت نسبی مناسبی دارد ولی برای انجام کارهای شخصی خود و امور منزل نیازمند به یک شخص نگهدار و مراقب است. گاهی سالمند از لحاظ فیزیکی دچار مشکلاتی مانند اختلالات حرکتی است در چنین شرایطی به یک بهیار نیاز است تا او را در فعالیت هایش همراهی کند. گاهی نیز سالمند بیمار است و نیازمند مراقبت های پزشکی است تا بهبود یابد. در چنین شرایطی به یک پرستار متخصص به امور پزشکی نیاز است.

نگهداری از کودکان یکی دیگر از خدماتی است که افراد پر مشغله درخواست می نمایند. بسیاری از افراد نا آگاه گمان می کنند که استفاده از یک پرستار و نگهدار برای مراقبت از کودکان از کیفیت رابطه کودک با مادر یا پدر خود می کاهد؛ در صورتی که استفاده از یک نیروی متخصص برای نگهداری از کودکان، در زمان و انرژی پدر و مادر صرفه جویی کرده و کیفیت زمان هایی که آن ها در کنار کودکان خود هستند بالاتر می برد.

کودکان به اقتضای سنی که دارند و نورس بودن و دانش و اطلاعات محدودشان، بسیار تأثیر پذیر هستند. همچنین نگهداری و ارتباط برقرار کردن با دنیای پیچیده و تو در توی کودکان، نیازمند حوصله، دانش و علاقه است تا رابطه ای دو سویه و مطلوب و سودمند بین پرستار و نگهدار و کودک شکل گیرد. کودکان حساسیت های ویژه خود را دارند و بسیار آسیب پذیر هستند.

نگهداری از سالمندان و کودکان به دو صورت پاره وقت (ساعتی) و تمام وقت انجام می گیرد. ما از با تجربه ترین و متخصص ترین پرسنل و افراد در این مجموعه برای نگهداری از سالمندان و کودکان بهره می بریم.