اعزام همراه بیمار

اعزام همراه بیمار، برای مواقعی که شخص در منزل یا بیمارستان، در بستر بیماری است و نیازمند به حضور مستمر کسی است، از مراکز خدمات پرستاری درخواست می گردد. همراه بیمار می تواند متخصص در امور پزشکی باشد یا تنها مسئولیت نگهداری و مراقبت های عمومی را بر عهده داشته باشد یا اینکه هم مراقبت های پزشکی به بیمار ارائه دهد و هم در کارهای شخصی او را یاری نماید. انتخاب نوع خدمات در ابتدای درخواست اعزام همراه، توسط مسئولان مرکز خدماتی ثبت می گردد.

بسیاری از افراد خانواده از همراهی بیمار خود در بیمارستان به دلایلی معذورند. این دلایل می تواند، فرزند کوچک مادری باشد یا شاغل بودن فردی یا دور بودن به دلیل سفر و مواردی از این دست. در چنین مواردی می توان تقاضای اعزام همراه بیمار به بیمارستان کرد. در مواردی بستگان بیمار توانایی جسمی کافی برای انجام امور شخصی فرد مانند کمک برای اجابت مزاج، همراهی در قدم زدن و حرکت دادن بیمار را ندارند و تقاضای اعزام همراه ماهر و با تجربه می نمایند.

همچنین ممکن است این درخواست اعزام همراه برای منزل باشد. نگهداری از بیماران در منزل به صرفه تر از بستری در بیمارستان ها می باشد. در حالی که می توان با اعزام پرستار متخصص در امور پزشکی، از همان خدمات در منزل بهره برد. بیمار به محیط منزل اشراف دارد، احساس راحتی و امنیت می کند و آرامش بیشتری دارد. این آرامش به روند بهبودی سرعت می بخشد.

همراه اعزام شده باید در صورت نیاز به حرکت بیمار کمک نماید، در اموری شخصی مانند نظافت، استحمام، لباس عوض کردن، غذا خوردن، تعویض سوند، دارو خوردن و مانند آن کمک نماید. این خدمات در صورت نیاز می تواند تخصصی تر گردد.

همراه بیمار باید خانواده شخص را در اطلاع جزئیات امور قرار دهد، سرعت عمل داشته باشد و حواس جمع و دقیق باشد و تمام علائم حیاتی و بهبودی یا وخامت حال بیمار را تشخیص دهد و گزارش دهد، با خانواده بیمار صداقت داشته باشد و تمام جزئیات را برای آن ها شرح دهد. همچنین همراه بیمار باید رابطه ای بر پایه اعتماد با بیمار برقرار نماید تا به پیشرفت درمان کمک نماید.

در این مرکز، خدمات اعزام همراه بیمار برای انواع آسیب ها و بیماری ها ارائه می گردد. پرستاران ما دوره دیده و متخصص می باشند و دارای مهارت و تجربه کافی هستند. خدمات این مجموعه به صرفه و با قیمت مناسب می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست، تماس بگیرید.